Zarząd


ZARZĄD OSP BESTWINA:

PREZES –  Jan Wróbel,

NACZELNIK, WICEPREZES – Mariusz Puchała,

WICEPREZES   – Łukasz Pasierbek,

ZASTĘPCA NACZELNIKA – Krzysztof Kłoda,

SEKRETARZ –   Marta Gandor,

SKARBNIK –   Anna Radwańska,

GOSPODARZ – Tomasz Ochman,

KONSERWATOR  – Franciszek Lindert,
CZŁONKOWIE ZARZĄDU Dariusz Orłowski.

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP BESTWINA:

PRZEWODNICZĄCY –  Mateusz Kubik,

SEKRETARZ – Adrian Pala,

CZŁONEK –  Stanisław Kubik.